OpenAI Five ยังต้องการหาผู้ต่อกร

OpenAI Five
OpenAI Five

ที่แล้วมามันไม่คนามือ! OpenAI Five ฟิตซ้อมขั้นสุดท้าย หาทีม Dota ที่มี MMR 6000 ขึ้นไปเป็นคู่ซ้อม ตามประกาศของ Greg Brockman หนึ่งในหุ้นส่วนของ OpenAI

“หาทีม Dota ที่มี MMR เฉลี่ย 6K+ เพื่อทดสอบเวอร์ชั่นล่าสุดของ OpenAI Five ในตลอดสัปดาห์นี้

ต้องการความช่วยเหลือเท่าที่เป็นไปได้ก่อนถึง TI ช่วยเชียร์พวกเราด้วย”