ไฮไลท์การแข่งขัน

ไฮไลท์การแข่งขัน PUBG | Thailand Predator League 2020 | Finals | Match2

ไฮไลท์การแข่งขัน PUBG | Thailand Predator League 2020 | Finals | Match2

ไฮไลท์การแข่งขัน PUBG | Thailand Predator League 2020 | Finals | Match2 #PUBG

E-Sports Thailand by บวกสิบ 发布于 2019年11月30日周六