ไฮไลท์การแข่งขัน

ไฮไลท์การแข่งขัน PUBG | Legion of Champions IV 2019 | Grand Finals | Round6

ไฮไลท์การแข่งขัน PUBG | Legion of Champions IV 2019 | Grand Finals | Round6

ไฮไลท์การแข่งขัน PUBG | Legion of Champions IV 2019 | Grand Finals | Round6

E-Sports Thailand by บวกสิบ 发布于 2019年12月15日周日