OG Vs Ninjas in Pyjamas

ไฮไลท์การแข่งขัน | Dota2 | WePlay! Pushka League | OG Vs Ninjas in Pyjamas

ไฮไลท์การแข่งขัน | Dota2 | WePlay! Pushka League | OG Vs Ninjas in Pyjamas #บวกสิบแจกเงินสู้โควิด5000

ไฮไลท์การแข่งขัน | Dota2 | WePlay! Pushka League | OG Vs Ninjas in Pyjamas #บวกสิบแจกเงินสู้โควิด5000

E-Sports Thailand by บวกสิบ 发布于 2020年5月7日周四