ดาบิด โรเชล่า

ดาบิด โรเชล่า และ ชาคริต ระวันประโคน ช่วยแจกถุงยังชีพในกิจกรรม “ครัวมาดาม” ครั้งที่ 35 ณ อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนภูมิสุข เขตสวนหลวง

โดย “ครัวมาดาม” ยังเปิดไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19

สำหรับท่านใดที่สนใจร่วมบริจาควัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารทุกประเภท สามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาควัดคลองเตยใน ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 11.00 -15.00 น. หรือท่านใดมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อ Madam Pang – มาดามแป้ง – นวลพรรณ ล่ำซำ