สมาคมฟุตบอล

สมาคมฟุตบอลฯ ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครผู้ตัดสินระดับเยาวชน อายุระหว่าง 18-25 ปี ขึ้น เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ภายในโครงการดังกล่าว มีวิทยากรหลักนำโดย พัณณิภา คำนึง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินสมาคมฯ พร้อมด้วย พ.จ.อ. ปรีชา กางรัมย์, นาย ณัฏฐ์ ศรีเสาวลักษณ์, นายว วิโรจน์ อ่อนโก้ก, นางสาว สุภาวรรณ หินทอง และ นายฑิธิชัย นวลจันทร์ โดยมีผู้เข้าสมัครจำนวน 90 คน

ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มาเป็นประธานในพิธีเปิด

หลังจากนั้นวิทยากรทั้ง 6 คนได้เริ่มอบรมกติตา เรื่องสนามแข่งขัน, ลูกบอล, ผู้เล่น,อุปกรณ์ของผู้เล่น, เรื่องผู้ตัดสิน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน ระยะเวลาการเริ่มเล่น,บอลอยู่ในหรือนอกการเล่น, รื่องการเตะโทษ การเตะโทษ ณ จุดโทษ และมีบุคคลอื่นอยู่ในสนาม ฝึภภาคสนาม

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจะจัดไปจนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2561