สมาคมกีฬาฟุตบอล

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัคร ผู้เข้าอบรม ผู้ฝึกสอน หลักสูตร AFC Goalkeeping Coaching Certificate Course Level 1 จำนวน 1 คอร์ส และ AFC Goalkeeping Coaching Certificate Course Level 2 จำนวน 1 คอร์ส ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หลักสูตร AFC Goalkeeping Coaching Certificate Course Level 1 ครั้งที่ 2/2562

อบรมระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562

สถานที่ : ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ค่าใช้จ่าย : 15,000 บาท

วันที่ปิดรับสมัคร 20 ตุลาคม 2562

คุณสมบัติ

– ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนระดับ C Coaching Certificate และมีประกาศนียบัตรรับรองโดย AFC
– มีประสบการณ์ฝึกสอนอย่างน้อย 1 ปี (หลังจากผ่านระดับ C)
– Log Book ในช่วง 1 ปี หลังจากอบรมผ่านระดับ C
————————————–

หลักสูตร AFC Goalkeeping Coaching Certificate Course Level 2 ครั้งที่ 1/2562

อบรมระหว่าง วันที่ 2 – 6 ธันวาคม 2562

สถานที่ : ณ พัฒนา กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท ชลบุรี

ค่าใช้จ่าย : 27,000 บาท

วันที่ปิดรับสมัคร 20 ตุลาคม 2562

คุณสมบัติ

– ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนระดับ Goalkeeping Level 1 และมีมีประกาศนียบัตรรับรองโดย AFC
– มีประสบการณ์ในการเป็นผู้ฝึกสอนอย่างน้อย 2 ปี (หลังจากผ่านระดับ Goalkeeping Level 1)
– Log Book ในช่วง 2 ปี หลังจากอบรมผ่านระดับ Goalkeeping Level 1

โดยการเปิดรับสมัครจะเปิดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันกำหนดการในแต่ละคอร์ส และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเข้ารับการอบรมอีกครั้งในภายหลัง เพื่อแจ้งกำหนดการชำระเงินค่าสมัครอีกครั้ง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 095-9141046 และ 02-408-1523 ฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ในเวลาทำการ 09.00 น. – 17.00 น.

ขอบคุณ Fair