ไทยลีก 1
การแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก ที่จัดขึ้นโดย บริษัท ไทยลีก จำกัด ผู้ได้รับสิทธิเป็นผู้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ จากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สนามฟุตบอล ในแต่ละฤดูกาลจะมีการออก “ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขัน” เพื่อให้การบริหารจัดการแข่งขันเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาฟุตบอลลีกอาชีพอย่างยั่งยืน

ในฤดูกาล 2020 ฝ่ายจัดการแข่งขันได้ออก “ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ รายการไทยลีก 1 พ.ศ. 2563 ฉบับวันที่ 13 มีนาคม 2563 โดยหนึ่งในเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งก็คือ “สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการแพทย์” ซึ่งถูกระบุไว้ในภาคผนวกที่ 4 เรื่องมาตรฐานของสถานที่จัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพรายการไทยลีก 1 ดังนี้

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการแพทย์ ที่ในแต่ละสนามทั้ง 16 สโมสร จะต้องมี ดังนี้

1. ห้อง และอุปกรณ์ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับนักกีฬา และเจ้าหน้าที่

1.1 มีห้องพยาบาลฉุกเฉินตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้กับห้องแต่งตัวของนักกีฬา และ พื้นที่ทำการแข่งขัน รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ หรือ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรม โดยมีอุปกรณ์ตามข้อกำหนดดังนี้

1.2 ถังออกซิเจนพร้อมหน้ากาก / ท่อช่วยหายใจชนิดใส่ทางปาก

1.3 เฝือก สำหรับการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง

1.4 เปลหาม

1.5 เครื่องดูดเสมหะ

1.6 ชุดเครื่องหยดยาเข้าหลอดพร้อมด้วยเข็มฉีดยา และ ยาฉุกเฉิน

1.7 เครื่องใช้และอุปกรณ์ทางด้านศัลยกรรม

1.8 เครื่องกระตุ้นหัวใจ Automated External Defibrillator (AED)

1.9 พื้นที่จอดรถสำหรับรถพยาบาล 2 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

2. ห้องตรวจสารต้องห้าม

2.1 มีห้องควบคุมสารต้องห้ามพร้อมเครื่องปรับอากาศ และตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้กับห้องแต่งตัวนักกีฬา โดยสื่อมวลชนและ ผู้ชมทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้

2.2 มีขนาดอย่างน้อย 20 ตร.ม. ประกอบด้วย ห้องรอตรวจ ห้องทดสอบ ห้องสุขา และห้องอาบน้ำ โดยห้องทั้งหมดต้องอยู่ติดกัน

2.3 ห้องรอตรวจอยู่ภายในหรืออยู่ติดกับห้องทดสอบ (สามารถใช้ฉากแบ่งกั้นได้) มีที่นั่งเพียงพอต่อคนอย่างน้อย 8 คน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ในขวดน้ำแร่ปิดผนึก และน้ำผลไม้

2.4 ภายในห้องทดสอบมีโต๊ะ 1 ตัว 4 เก้าอี้ อ่างล้างมือพร้อมระบบน้ำประปา ตู้ที่ล็อคได้ และห้องสุขา

2.5 ห้องสุขาอยู่ภายในห้องทดสอบหรืออยู่ติดกัน และมีทางเฉพาะไปยังห้องทดสอบ โดยประกอบไปด้วยชักโครก อ่างล้างมือพร้อมระบบน้ำประปา

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ รายการไทยลีก 1 พ.ศ. 2563 ฉบับวันที่ 13 มีนาคม 2563