บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

เรื่อง บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด ขอชี้แจงไม่เคยใช้ที่ดินรถไฟ

ตามที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าวการรถไฟแห่งประเทศไทยทวงที่ดินของการรถไฟฯ ในหลายจังหวัดรวมถึงจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีการระบุว่าครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งสนามฟุตบอลและร้านค้าของสโมสรฟุตบอล ด้วยนั้น

บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่เคยได้รับการติดต่อ ไม่เคยได้รับหนังสือแจ้งเรื่องที่ดินจากการรถไฟแห่งประเทศไทยมาก่อน

กรณีที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งสนามแข่งขันและที่ตั้งร้านค้าของสโมสรฯ เป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ ซึ่งออกโดยกรมที่ดินทุกฉบับ เช่นเดียวกับที่ดินของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกันไม่น้อยกว่า 2,000 ครอบครัว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นายทัดเทพ พิทักษ์พูลสิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด