ไฮไลท์ฟุตบอล

ชบาแก้ว U20 ประกาศรายชื่อชุดเก็บตัวก่อนอุ่นเครื่องที่จีน

กลับสู่เนื้อหาข่าว
01 Jun 2018
CFA International U20 Women’s Football Tournament 2018

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี จำนวน 33 คน เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนตัดตัวเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลรายการ “CFA International U20 Women’s Football Tournament 2018”

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี จำนวน 33 คน เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนตัดตัวเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลรายการ “CFA International U20 Women’s Football Tournament 2018” ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2561 ณ เมืองกุ้ยโจว ประเทศจีน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกหญิง และฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. น.ส. วรารัตน์ นาหนองตูม ตำแหน่ง ผู้รักษาประตู สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. น.ส. จุฑามาศ สิงห์ประเสริฐ ตำแหน่ง ผู้รักษาประตู สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
3. น.ส. ธัญชนก งามคณะ ตำแหน่ง กองหลัง สังกัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
4. น.ส. พรชิตา แท่นประทุม ตำแหน่ง กองหลัง สังกัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
5. น.ส. สุภาวดี คีรีวงค์ ตำแหน่ง กองหลัง สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
6. น.ส. ตรีสรา เกตกาญจน์ ตำแหน่ง กองหลัง สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
7. น.ส. ณัฐวดี ปร่ำนาค ตำแหน่ง กองกลาง สังกัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
8. น.ส. ภรณ์ทิพย์ ทองวิจิตร ตำแหน่ง กองกลาง สังกัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
9. น.ส. ปณิฏฐา จีรัตนะภวิบูล ตำแหน่ง กองกลาง สังกัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
10. น.ส. ธารทิพย์ พันเดช ตำแหน่ง กองกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
11. น.ส. เพ็ญพิชชา ไชยสีดา ตำแหน่ง กองกลาง สังกัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
12. น.ส. ชัชวัลย์ รอดทอง ตำแหน่ง กองหน้า สังกัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
13. น.ส. จิรภาพร ดำหาย ตำแหน่ง กองหน้า สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
14. น.ส. อนุธิดา มะลาศรี ตำแหน่ง กองหน้า สังกัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
15. น.ส. ปริยาภัทร กากแก้ว ตำแหน่ง กองหน้า สังกัด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
16. น.ส. ทิพกฤตา อ่อนสมัย ตำแหน่ง กองหลัง สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
17. น.ส. กัญชลิญา พิมพะบุตร ตำแหน่ง กองกลาง สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
18. น.ส. พลอยชมพู สมนึก ตำแหน่ง กองหน้า สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
19. น.ส. ธมลวรรณ รักษาภักดี ตำแหน่ง กองหลัง สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
20. น.ส. ธาดารัตน์ ไทยทรงธรรม ตำแหน่ง กองหลัง สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
21. น.ส. รัชพรรณ กิติราช ตำแหน่ง กองหน้า สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
22. น.ส. ภัทรนันท์ อุปชัย ตำแหน่ง กองกลาง สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
23. น.ส. พรพิมล เงินพล ตำแหน่ง ผู้รักษาประตู สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
24. น.ส. รัตติกาล ขำแพลง ตำแหน่ง กองหลัง สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
25. น.ส. อณุภา น้อยเหนื่อย ตำแหน่ง กองหน้า สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
26. น.ส. พนิตา พรมรัตน์ ตำแหน่ง ผู้รักษาประตู สังกัด วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
27. น.ส. กัญญาณัฐ เชษฐบุตร ตำแหน่ง กองหน้า สังกัด วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
28. น.ส. พรพิรุณ พิลาวัน ตำแหน่ง กองหลัง สังกัด วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
29. น.ส. กุลสตรี ใจทน ตำแหน่ง กองกลาง สังกัด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
30. น.ส. ศิริกาญจน์ พยัครเนตร ตำแหน่ง กองหน้า สังกัด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
31. น.ส. จิราภรณ์ มงคลดี ตำแหน่ง กองหน้า สังกัด วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
32. น.ส. ชนินาถ มณีโชติสวัสดิ์ ตำแหน่ง กองหลัง สังกัด วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
33. น.ส. ชนิกานต์ มณีโชติสวัสดิ์ ตำแหน่ง กองหลัง สังกัด วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

สำหรับนักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าวจะมีการเก็บตัวตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ สนามลีโอปาร์ค อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น และจะมีการคัดเลือกนักกีฬาให้เหลือ 23 คน เพื่อเดินทางไปแข่งขันฟุตบอล “CFA International U20 Women’s Football Tournament 2018” ในวันดังกล่าวต่อไป

  • CFA International U20 Women’s Football Tournament 2018
  • ข่าวฟุตบอล
  • ชบาแก้ว U20
  • ผลฟุตบอลสด
  • สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
  • โปรแกรมบอล
  • ไฮไลท์บอล
  • ผลบอลสด (livescore)
  • ไฮไลท์ฟุตบอล
  • ดูทีวีออนไลน์

ซับสไครบ์ และรับข่าวล่าสุด

Facebook Twitter Line