สมาคมฟุตบอลประกาศ เรื่องยุติการแข่งขันกีฬาทุกรายการ ภายใต้การดูแลของสมาคมทั้งหมด