ความคิดเห็นชาวญี่ปุ่น หลังทราบข่าวการสวรรคตของพระมหากษัตริย์ไทย