ไฮไลท์ฟุตบอลอัล ฮิลาล พบ อัล ฮาเซม 11.05.2024 ไฮไลท์ฟุตบอล
อัล ฮิลาล พบ อัล ฮาเซม
ไฮไลท์ฟุตบอล ซาอุดี โปรลีก (Saudi Professional League)

อัล ฮิลาล (Al Hilal) พบ อัล ฮาเซม (Al Hazm)