แชร์

Cristiano Ronaldo ถึงจะไม่ได้สร้างโรงพยาบาล ก็ยังเท่ในใจของหลายๆคนเช่นเดิม