ไทยลีก 3

คณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาท ครั้งที่ 42/2561

1. การแข่งขันรายการออมสิน ลีก โปร (ไทยลีก 3) วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 สโมสรสุราษฎร์ธานี เอฟซี พบ สโมสรราชประชา

– เหตุการณ์
ก่อนการแข่งขันทีมราชประชาเดินทางมาถึงสนามเวลา 14.30 น.จากการประสานกับผู้จัดการทีมได้รับทราบว่า ทีมเดินทางจากที่พักเวลา 12.30 น. พนักงานขับรถไม่ชำนาญเส้นทาง ขับรถผิดเส้นทางจึงทำให้มาถึงสนามล่าช้าและทำให้การประชุมทีมเริ่มเมื่อเวลา 14.45 น.และเสร็จสิ้นเวลา 15.00 น. ส่งผลให้ไม่สามารถออกใบประกบคู่และตรวจสอบ AD CARD ได้ทันเวลาเคาดาวน์ (เริ่มการแข่งขัน 16.02 น. ช้า 2 นาที)

-ผลพิจารณาโทษ
ลงโทษ สโมสรราชประชา  มีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษฯ บทที่ 3 หมวดที่ 2 ข้อ 3.6 ครั้งที่สาม ปรับเงิน 6,666 บาท

2. การแข่งขันรายการออมสิน ลีก โปร (ไทยลีก 3) วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 สโมสรแพร่ ยูไนเต็ด พบ สโมสรอยุธยา เอฟซี

– เหตุการณ์
– ทีมอยุธยา เอฟซี เดินทางถึงสนามแข่งขันเวลา 16.23 น.
– ทีมอยุธยา เอฟซี ส่งใบรายชื่อและเจ้าหน้าที่ทีม เวลา 16.34 น.
– เริ่มประชุมทีมเวลา 16.34 น. เนื่องจากทีมอยุธยา เอฟซี ส่งใบรายชื่อล้าช้ากว่าเวลาที่กำหนดทำให้ไม่สามารถออกใบประกบคู่ได้ต้องทำการประชุมทีมก่อนและปิดประชุมเวลา 16.52น.
– ออกใบประกบคู่ เวลา 16.53 น.
– ตรวจบัตรประจำตัวนักกีฬาทีมเหย้า เวลา 16.58 น. และทีมเยือน เวลา 17.03 น.
*แข่งขันเวลา 18.00 น. ตรงเวลา

-ผลพิจารณาโทษ
ลงโทษ สโมสรอยุธยา เอฟซี  มีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษฯ บทที่ 3 หมวดที่ 2 ข้อ 3.6 ครั้งที่สอง ปรับเงิน 3,333 บาท