ชบาแก้ว U16

ประกาศรายชื่อนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U16 จำนวน 27 คน เก็บตัวฝึกซ้อมและเตรียมความศึกแข่งขันฟุตบอล AFC U-16 Women’s Championship 2019 Qualifiers ที่ประเทศทาจิกิสถาน

โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ผู้รักษาประตู
1. เด็กหญิงทิชานันท์ สดชื่น สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
2. เด็กหญิงวนัสนันท์ อิ่มทิม สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
3. เด็กหญิงปวริษา หอมยามเย็น สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
4. เด็กหญิงปาลิตา จินดาศรี สังกัด โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา

กองหลัง
5. เด็กหญิงเกสรา สอดศรี สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
6. เด็กหญิงอาทิตยา ตนวัฒนไพบูลย์ สังกัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
7. เด็กหญิงสุภาพร อินทรประสิทธิ์ สังกัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
8. เด็กหญิงสวิตตา บุญวงศ์ สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
9. เด็กหญิงกานต์ชุดา โพธิ์นา สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
10. เด็กหญิงสุชาดา คำเจริญ สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

กองกลาง
11. เด็กหญิงเฟื่องลดา ดาเพ็ง สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
12. เด็กหญิงศศิธร ดีมา สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
13. เด็กหญิงขวัญจิรา งอกวงศ์ สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
14. เด็กหญิงปลื้มใจ สนธิสวัสดิ์ สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
15. เด็กหญิงจณิสตา จินันทุยา สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
16. เด็กหญิงฟ้าสว่าง เกตุแก้ว สังกัด โรงเรียนกีฬากีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
17. เด็กหญิงบุญสิตา สีทา สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
18. เด็กหญิงจันทิมา โชติรัตน์ สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
19. เด็กหญิงธรรณธมลจิระเสวีจินดา สังกัด Legends FC USA.

กองหน้า
20. เด็กหญิงธนัทภัทร บุ้งทอง สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
21. เด็กหญิงฉัตรญา ประทุมกูล สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
22. เด็กหญิงธวันรัตน์ พรมทองมี สังกัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
23. เด็กหญิงอาริตา มัจฉาวานิช สังกัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
24. เด็กหญิงสุชาวดี ชมแพง สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
25. เด็กหญิงอุมาพร ศรหิรัญ สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
26. เด็กหญิงชญาดา กันธิยะ สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
27. เด็กหญิงนวลอนงค์ หมื่นศรี สังกัด โรงเรียนกีฬากีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี มีกำหนดการรายงานตัวในวันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโรงอาหาร ชั้น 2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี

ขอบคุณ ฟุตบอลทีมชาติไทย