ไทยลีก

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ไทยลีก จำกัด จัดสัมมนาให้ความรู้และอัพเดทข้อมูลให้แก่ผู้ควบคุมการแข่งขันฟุตบอลออมสินลีกโปร (ไทยลีก 3) และฟุตบอลออมสินลีก (ไทยลีก 4) ก่อนการแข่งขันในฤดูกาล 2019

วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสกาย 1 ชั้น 18 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ รามคำแหงฯ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ไทยลีก จำกัด จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ควบคุมการแข่งขัน (แมตช์คอมมิชชันเนอร์) ฟุตบอลออมสินลีกโปร (ไทยลีก 3) และฟุตบอลออมสินลีก (ไทยลีก 4) ประจำปี 2019

ภายในงานนำโดย คุณลัขณานันท์ ลักษมีธนานันต์ อุปนายกสมาคมฯฝ่ายบัญชีและการเงินและะรองประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารและการเงิน บริษัท ไทยลีก จำกัด เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย มร. เบนจามิน ตัน ที่ปรึกษา, ผู้อำนวยการคลับไลเซนซิ่งสมาคมฯ และรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการแข่งขัน บริษัท ไทยลีก จำกัด, สุพรชัย ทิพยะ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ไทยลีก จำกัด ร่วมเป็นวิทยากร รวมถึงผู้ควบคุมการแข่งขัน (แมตช์คอมมิชชันเนอร์) ฟุตบอลออมสินลีกโปร (ไทยลีก 3) และฟุตบอลออมสินลีก (ไทยลีก 4) เข้าร่วมสัมมนา

ซึ่งการสัมมนาได้จัดอย่างต่อเนื่องปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเปิดฤดูกาลใหม่ และช่วงก่อนเปิดเลกสอง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น ระเบียบการแข่งขันและข้อบังคับ, กฎกติกา, การใช้ VAR, คลับ ไลเซนซิง และแนวทางการรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีการทำกิจกรรมกลุ่ม รวมถึงกรณีศึกษาต่างๆ เป็นการแบ่งปันความรู้ ความเข้าใจ ไปในทิศทางเดียวกัน

คุณลัขณานันท์ ลักษมีธนานันต์ อุปนายกสมาคมฯฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวว่า “สวัสดีผู้ควบคุมการแข่งขันทุกท่าน ตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และบริษัท ไทยลีก จำกัด ได้ประกาศวันเริ่มต้นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ ประจำปี 2562 ให้แต่ละสโมสรได้รับทราบนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันที่กำลังจะเริ่มขึ้น ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จึงได้จัดให้มีงานสัมมนาผู้ควบคุมการแข่งขัน ประจำปี 2562 ขึ้น”

“สาระสำคัญของงานสัมมนา ในทั้งสองวันนี้ ทุกท่านจะได้รับทราบนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ควบคุมการแข่งขัน ในการแข่งขันฟุตบอลที่ทางสมาคมฯ และบริษัท ไทยลีก จำกัด จัดขึ้น รวมไปถึงการชี้แจงระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมา และการประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยการใช้วีดีทัศน์ช่วยในการตัดสิน VAR ฉบับใหม่ ประจำปี 2562”

“ซึ่งทุกท่านในที่นี้ ถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้ระเบียบต่างๆ ของทางสมาคมฯ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจ กฎข้อบังคับที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างถี่ถ้วน และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ในวันแข่งขันได้ต่อไป”

“นอกจากนี้ บริษัท ไทยลีก จำกัด ก็จะได้มีการชี้แจงภาพรวม และแนวทางการพัฒนา รูปแบบการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ ว่าทิศทางในการแข่งขันปีนี้จะมีสิ่งใดเกิดขึ้นใหม่บ้าง เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมต่อไป”

“อย่างไรก็ดี ขอให้ทุกท่านเปิดใจรับฟังสิ่งต่างๆ ที่ฝ่ายจัดการแข่งขันได้เตรียมเนื้อหาไว้ และขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบประเมินผลที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ ในโอกาสนี้ ดิฉัน จึงขอเปิดงานสัมมนาผู้ควบคุมการแข่งขัน ประจำปี 2562 โดยขอให้การสัมมนาในวันนี้ บรรลุวัตถุประสงค์ดังที่คาดหวังทุกประการ”

การจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ควบคุมการแข่งขัน (แมตช์คอมมิชชันเนอร์) ฟุตบอลออมสิน ลีก โปร (ไทยลีก 3) และฟุตบอลออมสิน ลีก (ไทยลีก 4) จะมีขึ้นอีกครั้งในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมอเล็กซานเดอร์

สำหรับการแข่งขันฟุตบอล ออมสิน ลีก โปร (ไทยลีก 3) และ ออมสิน ลีก (ไทยลีก 4) ฤดูกาล 2019 จะเริ่มทำการแข่งขันในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562