ข่าวฟุตบอล ไทยลีกส.บอล มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโค้ชเบื้องต้นที่สุรินทร์
สมาคมกีฬาฟุตบอล

สมาคมกีฬาฟุตบอล

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ สโมสร สุรินทร์ ซิตี้ จัดพิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตรเบื้องต้น FA Thailand Introductory Course วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์

ภายในพิธีปิด ได้รับเกียรติจากดร.ปกรณ์ มุ่งเจริญพร ประธานสโมสรฟุตบอลสุรินทร์ ซิตี้ พร้อมด้วย นายสุรพล ธาตุระหัน วิทยากร และ นาย ชัชวาลย์ เพ็ชรไทย ผู้ช่วยวิทยากร และผู้อบรมอีกจำนวน 30 คนประกอบไปด้วย

นายอำนาจ ประเมินชัย
นายวศวพงษ์ โสรถาวร
นายยุทธภูมิ ดวงเด่น
นายอานนท์ ชินชัย
นายธาตรี คำคูน
นายวรวิทย์ จินดาศรี
นายธนัท ภัทรมณีศรี
นายปรัชญาวุฒิ แก้วขาว
นายทรัพย์ชัย เชียงขวาง
นายสุรเดช โพธิกุล
นายเสนห์ ศรีงาม
นายสิทธาวุฒิ แก้วดี
นายอัศวิน นพเก้า
นาย ศรีภูวดล ศิลาลาย
นายโยธิน ดาบชัย
นายสาธร จุนเสริม
นายเมธี สอนจิตต์
นายชยพล อุดรพันธ์
นายเกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ
นายเมธา สุขวิทย์
นาย จีรศักดิ์ วงษ์ศรี
นายสนั่น บำเพ็ญดี
นายกฤษณะ ทองนวล
นาย จิรายุ บุญศรี
นายวัชรวิทย์ พระทองสุขสกุล
นายเทพประทีบ สิมมา
นายศิวกร กิ่งจันทร
นายโชคทรงพล ยอดรัก
นายศักดา เศลาอนันต์
นายจตุรงค์ ไชยมูล

สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course จะสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร AFC ‘C’ Coaching Certificate Course ได้ต่อไป