ส.บอล
สมาคมกีฬาฟุตบอล

ส.บอล และ ไทยลีก ประกาศเชิญสโมสรสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาฟุตบอลระดับสมัครเล่นรายการ “ไทยแลนด์ อะเมเจอร์ ลีก” ประจำปี 2560

ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกสมัครเล่นรายการ “ไทยแลนด์ อะเมเจอร์ ลีก” ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาฟุตบอลในระดับสมัครเล่น โดยมอบหมายให้ บริษัท ไทยลีก จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน นั้น

ทางบริษัท ไทยลีก จำกัด จึงใคร่ขอเชิญชวนให้สโมสรสมาชิกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ ต่อไป

ทั้งนี้ สโมสรสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง เฟสบุ๊คแฟนเพจ TA Thailand Amateur League

ข้อมูลจาก : FA Thailand