ข่าวฟุตบอล ไทยลีกส.บอลเปิดลงทะเบียน อะคาเดมี พร้อมให้สิทธิอบรมโค้ชเป็นลำดับแรก
สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ

สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ
ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนโยบาย ยกระดับมาตรฐานของศูนย์ฝึกฟุตบอลเยาวชน หรือ อะคาเดมี ต่างๆ โดยเปิดให้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฯ และจะได้รับสิทธิส่งผู้ฝึกสอนเข้าอบรมกับทางสมาคมฯ รวมทั้งส่งทีมเข้าแข่งขัน FA Thailand Youth Festival ในช่วงปี 2562 เพื่อเปิดให้นักฟุตบอลเยาวชน มีโอกาสถูกคัดเลือกเพื่อติดทีมชาติไทย ในรุ่นอายุไม่เกิน 10 และ 12 ปี นั้น

อะคาเดมี ที่เคยลงทะเบียนไว้กับ สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ในรอบแรก และรอบที่สอง หากมีความประสงค์จะเข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลหลักสูตรพื้นฐาน “FA Thailand Introductory Course 2019 By PTT” ที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นจำนวน 30 คอร์ส โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก โดยสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ >>> 

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดการอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลหลักสูตรพื้นฐาน “FA Thailand Introductory Course by PTT” จำนวน 30 คอร์ส ได้ที่ >>> 

นอกจากนี้ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จะเปิดให้ อะคาเดมี ต่างๆ สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอขึ้นทะเบียนขอใบรับรองอะคาเดมี ในระดับต่างๆ เพิ่มเติม รอบที่ 3 โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
– หัวหน้าศูนย์ฝึก หรือ ผู้อำนวยการของอะคาเดมี ต้องมีใบอนุญาตผู้ฝึกสอน ที่ได้รับการรับรองจาก เอเอฟซี หรือ ยูฟ่า ในระดับ Pro, A, B หรือ C
– ผู้ฝึกสอน ต้องมอบอนุญาตผู้ฝึกสอน ที่ได้รับการรับรองจาก เอเอฟซี หรือ ยูฟ่า ในระดับ Pro, A, B หรือ C หรือ ระดับ FA Thailand Introductory หรือ T-License
– ศูนย์ฝึก หรือ อะคาเดมี จะต้องมีแผนการพัฒนานักกีฬาตามระดับอายุต่างๆ อย่างชัดเจน
– ศูนย์ฝึก หรือ อะคาเดมี จะต้องมีสถานที่ตั้งชัดเจน และ มีสนามสำหรับฝึกฟุตบอลที่ได้มาตรฐาน
– ศูนย์ฝึก หรือ อะคาเดมี จะต้องมีทะเบียนรายชื่อและจำนวนผู้เรียนฟุตบอลในระดับอายุต่างๆ

โดยการขึ้นทะเบียน และส่งหลักฐาน ได้ที่ >>>  หมดเขตวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

สำหรับ หลักฐานการขึ้นทะเบียน ประกอบ ไปด้วย
– ภาพถ่ายศูนย์ฝึกฟุตบอล
– หลักสูตรในการเรียนการสอน
– ใบ Certificate ของหัวหน้าศูนย์ฝึกและผู้ฝึกสอน
– ทะเบียนรายชื่อและจำนวนของผู้เรียน
– สถานที่ตั้ง
– แผนปฐมพยาบาล

สำหรับ อะคาเดมี ที่ขึ้นทะเบียน สามารถส่งผู้ฝึกสอนเข้าอบรมกับทางสมาคมฯ ได้ โดยจะได้รับการพิจารณาก่อนเป็นลำดับแรก รวมถึง การส่งทีมเข้าแข่งขัน FA Thailand Youth Festival ในช่วงปี 2562 เพื่อเปิดให้นักฟุตบอลเยาวชน มีโอกาสถูกคัดเลือกเพื่อติดทีมชาติไทย ในรุ่นอายุไม่เกิน 10 และ 12 ปี ที่ฝึกสอนโดยทีมงานเอคโคโนอีกด้วย

สำหรับ อะคาเดมี ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ โทร 02-408-1523 ในเวลาทำการ 09.00 น. – 17.00 น.