ตราด เอฟซี

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่สภาองค์การบริหารส่วนจ.ตราด ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจ.ตราดสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562 ที่มีนายธนพล ปรีดาสุทธิจิต ประธานสภาอบจ.ตราด เป็นประธานในการประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 และวาระต่างๆอีก 6 วาระ โดยที่นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกอบจ.ตราด เสนอญัตติขยายเวลาพิจารณางบประมาณรายจ่าย 2563 ที่ประชุมได้อนุมัติ

หลังจากจบการพิจาณาในญัตติอื่นๆแล้ว นายสุรศักดิ์ ภูมิภัทร์ สมาชิกสภาอบจ.ตราดเขตอ.เมือง และสมาชิกลูกเมืองตราด ได้เสนอในที่ประชุมว่าหลังจากที่สโมสรตราดเอฟซีพ่ายแพ้ทีมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จากการตัดสินที่ผิดพลาดของกรรมการ จนเกิดการประท้วง และผิดระเบียบซึ่งทำให้ถูกปรับเป็นเงิน 1.6 แสนบาทนั้น ทางสมาชิกสภาอบจ.ตราดมีความประสงค์ที่จะร่วมช่วยสนับสนุนช่วยเหลือทางสโมสร

เนื่องจากที่ผ่านมา สโมสรตราดเอฟซีที่เกิดขึนมาภายใต้แรงสนับสนุนของท่านนายกอบจ.ตราด และได้ส่งเสริมให้เยาวชนได้หันมาเล่นกีฬา เนื่องจากเห็นความสำเร็จของสโมสร แม้จะได้รับทราบว่า ทางสโมสรตราดเอฟซีไม่ต้องการให้เป็นภาระของกองเชียรชาวตราดที่ต้องการช่วย จึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาและขอให้ท่านนายกอบจ.ตราดรับการสนับสนุนด้วย

นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ ได้กล่าวว่า “ต้องขอบคุณแทนคณะกรรมการ,สต๊าฟโค้ช และนักเตะที่ทางสมาชิกสภาอบจ.ตราดได้เห็นความสำคัญ ซึ่งที่ผ่านมาทางสมาชิกสภาอบจ.ตราดได้ให้การสนับสนุนสโมสรตราดเอฟซีทั้งทางตรงและทางอ้อม นับเป็นน้ำใจของท่านสมาชิกสภาอบจ.ตราดทุกคน และจะขอรับไว้เพื่อรับน้ำใจจากทุกคน และจะแจ้งไปยังกองเชียรชาวตราดทุกคนว่า ทางสมาชิกสภาอบจ.ตราดได้สนับสนุนเงินค่าปรับทั้งหมดแล้ว หากกองเชียรจะสนับสนุนก็ขอให้ช่วยซื้อเสื้อหรือผ้าพันคอทีทยังเหลือจำนวนมาก เพื่อช่วยเหลือ ทางสโมสรก็พร้อมรับ และในเกมการแข่งขันในวันที่ 24 สิงหาคม 2562 กับทีมพีทีที ระยอง ขอให้นำผ้าพันคอมาร่วมเชียกันมากๆด้วย”

ขอบคุณข้อมูลจาก ตราดสปอร์ต