ข่าวฟุตบอลสมาคมฯ เผยชื่อผู้ผ่านหลักสูตร AFC ‘C’ Coaching Certificate
AFC ‘C’ Coaching Certificate Course

สมาคมฯ เผยรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร AFC ‘C’ Coaching Certificate Course

ฝ่ายฝึกอบรมสมาคมฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร AFC ‘C’ Coaching Certificate Course ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม – 7 กันยายน 2566 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี จังหวัดชลบุรี สำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลฯ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร AFC ‘C’ Coaching Certificate Course ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม – 7 กันยายน 2566

1. นายอัครกร พิมายนอก
2. นายวรวิทย์ แก้ววิหาร
3. นายศุภกร ถาวรกาย
4. นายวิศรุต ตันตะราวงศา
5. นายเกียรติศักดิ์ โครตสมบัติ
6. นายเฉลิมชัย อุตตมะรัตน์
7. นายวรรณพล ปุษปาคม
8. นายปิติคุณ จาตกะวร
9. นายธนวัฒน์ พลาบุตร
10. นายนนทกร หยองเอ่น

ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร AFC ‘C’ Coaching Certificate Course 7 กันยายน 2566
1.นาย กันยากร ชาญสมุทร
2.นายปัณณ์ วินิจจะกูล
3.นายนิติกร จำปาวงศ์

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จะดำเนินการติดต่อเรื่องการรับใบประกาศนียบัตรภายหลัง