สมาคมกีฬาฟุตบอล

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัคร ผู้เช้าอบรม ผู้ฝึกสอน หลักสูตร AFC ‘A’ Coaching Certificate Course จำนวน 1 คอร์ส และ AFC ‘B’ Coaching Certificate Course จำนวน 2 คอร์ส ประจำปี 2562

หลักสูตร AFC ‘A’ Coaching Certificate Course ครั้งที่ 1/2562
อบรมระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2562 และ 4-14 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่ : ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ค่าใช้จ่าย : 60,000 บาท
วันที่ปิดรับสมัคร 7 กันยายน 2562
คุณสมบัติ
– ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนระดับ B Coaching Certificate และมีประกาศนียบัตรรับรองโดย AFC
– มีประสบการณ์ฝึกสอนอย่างน้อย 1 ปี (หลังจากผ่านระดับ B)
– Log Book ในช่วง 1 ปี หลังจากอบรมผ่านระดับ B

*** หมายเหตุ : สำหรับหลักสูตร AFC ‘A’ Coaching Certificate Course ที่ประกาศรับสมัครในช่วงที่ผ่านมา จำเป็นต้องยกเลิก เนื่องจากมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนที่ทาง AFC กำหนดไว้ และผู้สมัครบางรายยังขาดคุณสมบัติ รวมถึงส่งหลักฐานทางเอกสารไม่ครบ โดยผู้ที่ลงสมัครในครั้งที่แล้ว จำเป็นต้องลงสมัครใหม่อีกครั้งหนึ่ง

หลักสูตร AFC ‘B’ Coaching Certificate Course ครั้งที่ 2/2562
อบรมระหว่างวันที่ 13 – 26 พฤษภาคม 2562 และ 14 – 19 ตุลาคม 2563
สถานที่ : ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ค่าใช้จ่าย : 38,000 บาท
วันที่ปิดรับสมัคร 13 เมษายน 2562
คุณสมบัติ
– ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนระดับ C Coaching Certificate และมีมีประกาศนียบัตรรับรองโดย AFC
– มีประสบการณ์ในการเป็นผู้ฝึกสอนอย่างน้อย 2 ปี (หลังจากผ่านระดับ C)
– Log Book ในช่วง 2 ปี หลังจากอบรมผ่านระดับ C

หลักสูตร AFC ‘B’ Coaching Certificate Course ครั้งที่ 3/2562
อบรมระหว่างวันที่ 2-15 กันยายน 2562 และ 18-23 พฤศจิกายน 2563
สถานที่ : ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ค่าใช้จ่าย : 38,000 บาท
วันที่ปิดรับสมัคร 27 กรกฎาคม 2562
คุณสมบัติ
– ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนระดับ C Coaching Certificate และมีมีประกาศนียบัตรรับรองโดย AFC
– มีประสบการณ์ในการเป็นผู้ฝึกสอนอย่างน้อย 2 ปี (หลังจากผ่านระดับ C)
– Log Book ในช่วง 2 ปี หลังจากอบรมผ่านระดับ C

สามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ 

โดยการเปิดรับสมัครจะเปิดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่กำหนดการในแต่ละคอร์ส และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเข้ารับการอบรมอีกครั้งในภายหลัง เพื่อแจ้งกำหนดการชำระเงินค่าสมัครอีกครั้ง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-408-1523 ฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ในเวลาทำการ 09.00 น. – 17.00 น.