ฟุตซอล

วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมแอนดา หัวหมาก ได้มีการเปิดโครงการอบรมผู้ตัดสินฟุตซอล รุ่นที่ 7 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561

โดยการเปิดโครงการครั้งนี้มี นายโสภณ มหาบุญ เลขานุการคณะกรรมการผู้ตัดสินสมาคมฯ ประธานพิธีเปิดการอบรม พร้อมด้วยผู้เข้าอบรม ทั้งสิ้น 97 คน

สำหรับ การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้ตัดสินมีการแข่งขันกันพัฒนาตนเอง และยกระดับมาตรฐานให้ทัดเทียมผู้ตัดสินระดับแนวหน้า อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ไหวพริบในการควบคุมเกมการแข่งขันให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในลีกที่สูงและพัฒนาผู้ตัดสินฟุตซอลไปสู่ระดับนานาชาติต่อไป