ข่าวฟุตบอลมาช้าแต่มานะ! สมาคมฯ มอบเงินสนับสนุนทีมไทยลีก งวด2 ฤดูกาล 2565-2566
สมาคม

สมาคม ฯ มอบเงินสนับสนุนงวดที่สองให้กับสโมสรไทยลีก เป็นที่เรียบร้อยโดยมียอดรวมเกือบร้อยล้านบาท

สมาคม กีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินสนับสนุนแบบให้เปล่า งวดที่ 2 ฤดูกาล 2565-2566 ให้แก่สโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขัน ไทยลีก 1–3 ฤดูกาล 2565-2566 โดยการโอนเงินผ่านระบบออนไลน์ธนาคารกสิกรไทย ไปยังบัญชีสโมสรสมาชิกที่จดทะเบียนนิติบุคคลตามแต่ละลีก ดังนี้

ไทยลีก 1 : สโมสรฯ ละ = 4,250,000.- บาท จำนวน 16 สโมสร รวมเป็นเงิน 68,000,000.-บาท

ไทยลีก 2 : สโมสรฯ ละ = 637,500.- บาท จำนวน 18 สโมสร รวมเป็นเงิน 11,475,000.-บาท

ไทยลีก 3 : สโมสรฯ ละ = 212,500.- บาท จำนวน 76 สโมสร รวมเป็นเงิน 16,150,000.-บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 95,625,000.-บาท

ทั้งนี้ เป็นไปตามมติของสภากรรมการ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เนื่องจาก สมาคมฯ​ ต้องประสบปัญหา​ขาดสภาพคล่องจากค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดการณ์

ซึ่งเป็นส่วนที่นอกเหนือจากงบประมาณ รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อให้การแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพทุกระดับ ดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องตามปฏิทิน

ขณะที่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องนั้น จำเป็นต้องใช้งบประมาณเพื่อดำเนินการ ให้ทันต่อสถานการณ์ทันทีโดยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

แม้ สมาคมฯ จะบริหารจัดการเรื่องเงินสนับสนุน การชำระค่าสิทธิประโยชน์จากผู้สนับสนุน และค่าลิขสิทธิ์ต่างๆ แต่ก็ยังไม่เพียงพอ

สภากรรมการจึงมีมติอนุมัติจ่ายเงินสนับสนุน 50 เปอร์เซ็นต์ ของเงินสนับสนุนแบบให้เปล่า ประจำฤดูกาล 2565-2566

ทั้งนี้ หากสมาคมฯ มีรายได้จากผู้สนับสนุนมากเพียงพอ นอกเหนือจากการดำเนินกิจกรรมฟุตบอลต่างๆ ก็จะนำเรื่องเข้าสู่สภากรรมการพิจารณา เพื่อขอชดเชยย้อนหลังต่อไป