การ์เลส โรมาโกซา
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ ในอำเภอ มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ นำ ตัวแทนจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ตรวจสอบพื้นที่ต่าง เพื่อวางแผนในการสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติแบบครบวงจร

การสำรวจพื้นที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติครั้งนี้นำโดย การ์เลส โรมาโกซา ผู้อำนวยการทีมชาติไทย พร้อมด้วย เบนจามิน วีนบรินงค์ ที่ปรึกษาด้าน Infrastucture จากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึก ได้สำรวจที่ดินภายใน ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก เลขที่ 329 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย มอบให้จำนวน 150 ไร่ เพื่อสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ แห่งใหม่

ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการพัฒนาที่ดินจาก สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ได้ทำการรวบรวมข้อมูลและดูสถานที่ก่อสร้างจริงทั้งหมดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งานศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติแห่งนี้ และทำให้ง่ายต่อการวางแผนและจัดวางรูปแบบของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จะเริ่มก่อสร้าง อาทิ การวางตำแหน่งของอาคาร รวมทั้งสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน จำนวนมากกว่า 6-8 สนาม

สำหรับ ข้อกำหนดของฟีฟ่าในการพิจารณาโครงการเพื่อสนับสนุนชาติสมาชิก ตามโครงการ FIFA Forword 2.0 เป็นจำนวนเงิน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อนำไปใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิเช่น ศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ หรือ สิ่งสาธารณูปโภคด้านฟุตบอลต่างๆ ไม่ว่าจะบนที่ดินของรัฐหรือเอกชน โดยมีระยะเวลาการครอบครองตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

อนึ่ง โครงการสร้างศูนย์ฟุตบอลแห่งชาติ เป็นหนึ่งโครงการตามแผนแม่บทพัฒนาฟุตบอลแห่งชาติระยะยาว 20 ปี ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามนโยบายของ พล.ต.อ. ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ซึ่งปัจจุบันประเทศไทย มีศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ ที่สามารถใช้งานได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น คือ ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งไม่เพียงพอต่อการเก็บตัวของทีมชาติไทยที่มีหลายชุด ทั้ง ชายและหญิง อีกทั้งยังไม่สามารถดำเนินกิจกรรมฟุตบอลรากหญ้า (grassroots) ซึ่งเป็นรากฐานของการผลิตนักกีฬาฟุตบอลในระดับเยาวชนได้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย