สมาคมกีฬาฟุตบอล

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ มูลนิธิ อนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ (ร.1 รอ.) ถนน วิภาวดีรังสิต บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบเงินสนับสนุน ให้กับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ผ่านทาง คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภายในพิธีมอบนำโดย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะโอลิมปิกแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คุณชาลศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), คุณ สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), คุณ อธิม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และ คุณธนศักดิ์ สุระประเสริฐ อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายสื่อสารองค์กร

โดย ทาง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็นจำนวนเงิน 15 ล้านบาท เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาฟุตบอล สามหัวข้อ อันประกอบไปด้วย

1. การจัดกิจกรรม AFC Grassroot Football Days หรือกิจกรรมพัฒนาฟุตบอลในระดับรากหญ้า ที่เป็นการสนับสนุนเยาวชนเพื่อให้รู้จักกับการแข่งขันฟุตบอลเบื้องต้น

2. การอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตรเบื้องต้น หรือ หลักสูตร FA Thailand Introductory Course ซึ่งเป็นหลักสูตรพื้นฐานสำหรับการอบรมผู้ฝึกสอน เพื่อเป็นบันไดต่อยอดไปสู่การเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอลอาชีพ และฟุตบอลระดับสูงต่อไป

3. การจัดกิจกรรม การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน FA Thailand Youth Festival ซึ่งเป็นกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลของเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 10 และ 12 ปี